CRETUM, SIA
Grāmatvedība un finanses

Strēlnieku 1–2, Rīga, LV-1010

+371 6729 6670
+371 2709 7879
Epasts: cretum@cretum.lv

Revidentu pakalpojumi

Lai iegūt pēc iespējas lielāku rezultātu no katra pārskata, mēs esam izstrādājuši sistemātisku pieeju speciāli katram uzņēmumam. Šī sistēma palīdz rūpīgi izanalizē jūsu uzņēmumu, sniedz nenovērtējamu palīdzību tā vadītājam.

Mūsu pieredze ir plaša un ir robežās starp viena īpašnieka uzņēmumiem, privātiem uzņēmumiem ar daudziem akcionāriem, kā arī starptautiskām uzņēmumu grupām. Mēs varam sazināties ar grupas revidentiem un palīdzēt mūsu klientam starptautiska uzņēmuma audita sagatavošanā ar konvertāciju no Latvijas vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem uz IAS un rezidējošās valsts likumdošanas prasībām.

Mēs sadarbojamies ar labākajiem revidentiem, kuriem ir pieredze darbā valsts un privātajā sektorā, kuri paši ir piedalījušies standartu izstrādāšana un pieskaņošanai starptautisko standartu prasībā. Šāda kombinācija sniegs jums pašus labākos rezultātus jūsu uzņēmuma finansu stāvokļa novērtēšanā.


Copyright © 2024 CRETUM, SIA
Grāmatvedība un finanses

Izstrādātājs websoft.lv